0 Comments
มลพิษทางอากาศ

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร

มลพิษทางอากาศ คือสิ่งที่สร้างความกังวลให้กับหลายคน และยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเจ็บป่วยอีกด้วย โดยเฉพาะในยุคนี้ที่มีมลพิษจนเขาขั้นอันตรายต่อร่างกาย ถ้าหากว่าสูดดมเข้าไปทุกวันโดยที่ไม่มีการป้องกันใดๆ และมลพิษที่เราเจอ ไม่ได้จะมีเฉพาะนอกบ้านหรือตอนไปทำงานอย่างเดียวเท่านั้น แม้แต่ในบริเวณบ้านของเราเอง ก็ยังเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากมลพิษทางอากาศเช่นกัน ถ้าหากไม่มีเครื่อง ฟอกอากาศ เข้ามาช่วย ก่อนอื่นเพื่อที่จะได้เตรียมการป้องกันตัวได้อย่างถูกต้อง เราลองมาดูกันก่อนว่ามลพิษทางอากาศที่เราเจออยู่ทุกวันนี้ มีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง 1.มลพิษจากภายนอก คือมลพิษที่เราเจอเวลาที่ออกนอกบ้าน ได้แก่ การเผาไหม้จากโรงงาน โรงงานถือว่าเป็นแหล่งที่สร้างมลพิษทางอากาศได้สูงมาก เพราะว่ามีอัตราการเผาไหม้สารเคมีที่สูง เมื่อสูดดมเข้าไปก็เสี่ยงที่จะเกิดอันตราได้ง่าย แก๊สพิษ สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การหมักของสารต่างๆ หรือแม้แต่การขับรถผ่านโรงงานที่ผลิตสารพิษ ก็อาจจะทำให้เราเสี่ยงเกิดอันตรายได้เช่นกัน จากสิ่งก่อสร้าง การก่อสร้างสิ่งต่างๆ มักเป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่นจำนวนมาก ที่ทำให้เป็นอันตรายต่อปอดและระบบทางเดินหายใจ บ้างครั้งก็ยังมีการใช้สารเคมี เช่นสีทาบ้านด้วย หากสูดดมเข้าไปนานๆ ก็มีโอกาสที่จะทำให้สมองเสื่อมและโพรงจมูกเสสียหายได้เลย 2.มลพิษจากภายใน เป็นมลพิษที่เกิดขึ้นภายในบริเวณอาคาร หรือแม้แต่ในบ้านของเราเอง ถ้าหากไม่มีการใช้เครื่อง ฟอกอากาศ ในบริเวณภายในอาคาร ก็สามารถเกิดอันตรายได้ไม่ต่างจากมลพิษจากภายนอกเช่นกัน ลองมาดูว่ามีอะไรบ้าง สีทาภายในบ้าน สีที่ใช้ทาในบริเวณบ้าน แม้ว่าจะแห้งแล้วก็ตาม แต่ว่าสารพิษที่อยู่ในบริเวณนั้นก็จะยังลอยปะปนอยู่ในอากาศ ทำให้เมื่อคุณสูดอากาศหายใจเข้าไป ก็จะมีสารเคมีเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายได้เช่นกัน เกิดจากฝุ่นต่างๆ ในบริเวณบ้านที่ไม่มีการทำความสะอาด ก็มักจะเป็นแหล่งสะสมของพวกฝุ่นต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคภูมิแพ้ เช่น […]